zur Startseite von www.othmar.at

Andrzej Lech po prostu jeden z nas w Mödling -
Andrzej Lech einfach einer von uns in Mödling


Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
-
Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

Mag. Andrzej Lech odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Mag. Andrzej Lech wurde mit dem Offizierkreuz  des Verdienstordens der Republik Polen ausgezeichnet.

Andrzej Lech mieszka 31 lat w Austrii z czego ostatnie 16 lat  w Mödling. Jego wielką pasją życia jest sport. W aktywnym jego okresie był wielokrotnym mistrzem Polski w  piłce ręcznej, uczestnikiem mistrzostw świata, olimpijczykiem z Monachium w 1972 roku. Po zakończeniu kariery sportowej rodzi się w nim potrzeba działania w środowisku polonijnym w Austrii. Jest  Współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Sportowego w Austrii, w którym organizował liczne imprezy popularyzujace polską kulturę fizyczną. W ramach swojej pracy zawodowej jako nauczyciel w HTL Mödling pokazuje młodzieży austriackiej Polskę organizując młodzieżowe obozy narciarskie w Polsce. Jest współinicjatorem prowadzenia polskich Mszy Świętych w Parafii St. Othmar w Mödling. Od 2001 obejmuje kierownictwo Forum Polonii w Austrii, którego działalnością kieruje z powodzeniem do dziś. Głównymi celami przyświecającymi działalności Andrzeja Lecha w Forum Polonii jest prezentacja dorobku kulturalnego i gospodarczego Polski w Austrii, integracja i aktywizacja Polnii w Austrii, oraz promocja Polski współczesnej w Austrii.

Andrzej Lech lebt seit 31 Jahren in Österreich und davon 16 Jahre in Mödling. Seine größte Leidenschaft ist der Sport. Während seiner aktiven Phase war er mehrmaliger polnischer Meister in Handball, Teilnehmer der Weltmeisterschaften, und Olympia Teilnehmer in München im Jahre 1972. Nach dem Ende seiner sportlichen Karriere wuchs in ihm das Verlangen nach ehrenamtlicher Arbeit zugunsten Polens in Österreich. Er ist Mitbegründer der Polnischen Sportvereinigung in Österreich, mit welcher er zahlreiche Sportveranstaltungen  organisierte. Im Rahmen seiner Arbeit, als Lehrer der HTL Mödling, zeigt er der österreichischen Jugend Polen indem er Skikurse in Polen organisiert.  Er ist Mitbegründer der polnischen Messen in der Pfarre St. Othmar in Mödling. Seit dem Jahr 2001 ist er Vorsitzender des Forums von Polen in Österreich. Die Hauptziele von Andrzej Lech im Forum von Polen sind die Präsentationen der kulturellen und wirtschaftlichen Errungenschaften Polens in Österreich, die Integration und Aktivierung Polens in Österreich, sowie die Förderung des gegenwärtigen Polens in Österreich.

W uznaniu całokształtu działalności polonijnej Andrzej Lech został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste wręczenie tego wysokiego odznaczenia państwowego odbyło się w dniu 9.11.2007 w Ambasadzie Polskiej we Wiedniu.

In Anerkennung seines Wirkens für Polen wurde Andrzej Lech vom Präsident der Republik Polen mit dem Offizierkreuz des Verdienstordens der Republik Polen ausgezeichnet. Die feierliche Überreichung dieser hohen staatlichen Auszeichnung fand am 9.11. 2007 in der polnischen Botschaft in Wien statt.

Drogi Andrzeju!
Za Twój trud oraz zaangażowania w tak ważne dla nas wszystkich sprawy dziękujemy Ci.
Polska Wspólnota w Mödling

Lieber Andrzej!
Für deine Mühe und dein Engagement bei allen für uns so wichtigen Angelegenheiten danken wir Dir.
Polnische Gemeinde in Mödling

Andrzej Lech po prostu jeden z nas w Mödling
Empfang der Gäste

Andrzej Lech po prostu jeden z nas w Mödling
Jaroslaw Dziedzic, Geschäftsträger der Republik Polen in Österreich

Andrzej Lech po prostu jeden z nas w Mödling
Laudator  Prof. Andrzej Gardzilewicz

Andrzej Lech po prostu jeden z nas w Mödling
Laudator Mag. Felix Wiederman

Andrzej Lech po prostu jeden z nas w Mödling
Eingeladene Gäste

Andrzej Lech po prostu jeden z nas w Mödling
Überreichung der Auszeichnung an Andrzej Lech

Andrzej Lech po prostu jeden z nas w Mödling
Preisträger Mag. Andrzej Lech

Andrzej Lech po prostu jeden z nas w Mödling
Andrzej Lech mit Familie

Andrzej Lech po prostu jeden z nas w Mödling
Musikalische Untermalung Joanna Mądroszkiewicz

Andrzej Lech po prostu jeden z nas w Mödling
Das festliche Buffet

Tekst i zdjęcia: 
Władysław Wichrowski
mgr inż

Text und Foto: 
Władysław Wichrowski
mgr inż.

powrót do góry - nach oben

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

 


aktualisiert am 9-6-2009
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at