zur Startseite von www.othmar.at

Polski opłatek w Mödling 2007  
Polnisches Weihnachtsfest in Mödling 2007


Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
-
Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

Opłatek  w  Polskiej Wspólnocie w Mödling 9.12.2007 rozpoczęliśmy uroczystą Mszą święta, którą celebrował  nasz honorowy gość Ks. Zygmunta Waz Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Austrii. Das Weihnachtsfest 2007 der polnischen Gemeinde in Mödling wurde mit einer feierlichen heiligen Messe begonnen, welche durch den Ehrengast, den Rektor der polnischen katholischen Mission in Österreich, Pater  Zygmunt Waz, zelebriert wurde.
P. Zygmunt Waz und P. Andrzej Próchniak, Heilige Messe P. Zygmunt Waz und P. Andrzej Próchniak, Heilige Messe

Polnische Gemeinde während der Messe

Polnische Gemeinde

W Sali parafialnej zgromadzonych gości przywitał
ks. Andrzej Próchniak. A następnie w imieniu Wspólnoty Polskiej głos zabrała Pani Ewa Wichrowska. Przypominała ona historię  sześcioletniego istnienia   Wspólnoty, oceniając pozytywnie mijający rok działalności w Parafii St. Othmar. Serdecznie podziękowała wszystkim aktywnym członkom grupy, bez których zaangażowania nie było by możliwe jej istnienie. Na zakończenie złożyła P. Ewa Wichrowska wszystkim obecnym życzenia Świateczne i Noworoczne.

Die im Pfarrsaal versammelten Gäste wurden von P. Andrzej Próchniak begrüßt. Anschließend verkündete Ewa Wichrowska im Namen der polnischen Gemeinde einige Worte. Sie erinnerte uns an die sechsjährige Geschichte unserer Gemeinschaft, mit positiver Bilanz unseres Wirkens in der Pfarre St. Othmar und an das zu Ende gehende Jahre. Sie sprach auch ihren Dank an alle Mitwirkenden aus. Zum Schluss wünschte Frau Ewa Wichrowska allen Anwesenden frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr.

P. Andrzej Próchniak Fr. Ewa Wichrowska

Serdeczne życzenia świateczne dla Wspólnoty złożył obecny na opłatku Konsul Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Austrii Pan Andrzej Kuźma.
Pełne refleksji wiersze wigilijne uzupełnione polskimi kolędami wprowadziły nas w rodzinny nastrój wigilijny  
Ksiądz Rektor Zygmunt Waz uzupełnił  nasz program  słowno-muzyczny niepowtarzalnym wykonaniem tryptku:
Świynto historyja narodzynio Pana.

Herzliche Weihnachtsgrüße für die Gemeinschaft sprach der ebenfalls anwesende Konsul der Republik Polen in Österreich, Herr Andrzej Kuźma, aus. Ein tolles Repertoire an Weihnachtgedichten, aufgefüllt mit Weihnachtsliedern, brachten uns in eine familiäre festliche Stimmung. Pater  Zygmunt Waz füllte unser Programm zusätzlich mit einer musikalischen Ausführung des Tryptichons: “Heilige Geburt des Herrn“

Konsul der Republik Polen in Österreich Herr Mag Andrzej Kuzma Weichnachtsgedichte, dargebracht durch die polnischen Gemeinde

Ks. Rektor Zygmunt Waz pobłogosławił opłatki, którymi   wszyscy ”połamaliśmy sie”.
Po czym nastąpiło długo oczekiwane otwarcie obfitcie zaopatrzonego  w tradycyjne polskie potrawy wigilijne i świateczne bufetu.

Pater Waz segnete die Oblaten, welche wir miteinander teilten. Daraufhin folgte die lang ersehnte Eröffnung des reichhaltigen Festbuffets, welches zahlreiche polnische Festtagsgerichte enthielt.

Segnen der Oblaten

Oblaten Brechen und Weichnachtswünsche

Das festliche Buffet

Das festliche Buffet

Das festliche Buffet

Das festliche Buffet

Wszystkim, którzy aktywnie brali udział w przygotowaniu naszego wspólnego Święta serdeczne Bóg zapłać. An alle die bei der Organisation des Festes mitgewirkt haben ein herzliches "Vergelts Gott".
Tekst, zdjecia: 
Władysław
Wichrowski
mgr inż
Text, Fotos: 
Władysław Wichrowski
mgr inż.

powrót do góry - nach oben

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

Władysław Wichrowski mgr inż.
w.wichrowski@kabsi.at


aktualisiert am 9-6-2009
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at