Procesja Bożego Ciała w Mödling - 2008
Fronleichnamsprozession in Mödling - 2008

 

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Uroczysta Msza Św. 25.05.2008 w kościele Św. Othmara rozpoczęła uroczystości Bożego Ciała w Mödling Mit der feierlichen Messe am 25.05.2008 in der Othmar- Kirche wurde das Fronleichnamsfest in Mödling begonnen
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Przedstawiciele władz miejskich  w czasie mszy
Vertreter der Stadtregierung während der Messe
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Przedstawiciele  Rady Parafialnej Parafii St. Othmar Vertreter des Pfarrgemeinderates
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
W drodze do drugiego Ołtarza
Unterwegs zum zweitem Altar
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Na Schrannenplatz w Mödling
Am Schrannenplatz in Mödling
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Muzyczna oprawa Procesji
Musikalische Begleitung der Prozession
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Drugi ołtarz „dziecięcy“ na Schrannenplatz
Zweiter „Kinderaltar“ am Schrannenplatz
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Homilia dla dzieci
Predigt für die Kinder
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Na Badstraße
Auf der Badstraße
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
W drodze do trzeciego ołtarza
Unterwegs zum dritten Altar
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Trzeci polski ołtarz
Der dritte, polnische Altar
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Przy trzecim ołtarzu
Am dritten Altar
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Modlitwy wiernych w języku polskim.
Fürbitten in polnischer Sprache
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
W drodze do czwartego ołarza
Unterwegs zum vierten Altar
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Powrót do kościoła Św. Othmara
Rückweg nach St. Othmar
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Końcowe Błogosławieństwo po procesji
Schlusssegen nach der Prozession
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Święto Parafialne po Procesji
Pfarrfest am Kirchenplatz
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Hiszpańskie specjalności kulinarne
Spanische Spezialitäten
Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008
Święto Parafialne po Procesji.
Pfarrfest am Kirchenplatz

Tekst, zdjecia: 
Władysław
Wichrowski
mgr inż

Text, Fotos: 
Władysław Wichrowski
mgr inż.


weitere Fotos von Fronleichnam 2008:

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Fronleichnamsprozession in St. Othmar in Mödling - 2008

Zdjecia: 
Władysław
Wichrowski
mgr inż

Fotos: 
Władysław Wichrowski
mgr inż.

powrót do góry - nach oben


aktualisiert am 9-6-2009
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at