zur Startseite von www.othmar.at

Polskie Dożynki na Kahlenberg 2008
Polnisches Erntedankfest am Kahlenberg 2008


Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
-
Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

Lekcja historii na polskich dożynkach na Kahlenbergu
 
Geschichtsunterricht beim polnischen Erntedankfest am Kahlenberg

Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar

Zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem 1683. Wien 1683, Sieg des polnischen Königs Jan Sobieski 
Tegoroczne polskie Swięto Plonów obchodzone jak co roku we wrześniu na wzgórzu Kahlenberg zbiegło się z 325 rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej. Fakt ten stał się okazją do szczególnie uroczy- stego świętowania tej okrągłej rocznicy. Obecność przedstawicieli dowództwa oraz kompanii honorowych Wojsk Lądowych Polski oraz Austrii nadała uroczystościom rocznicowym szczególny charakter. Po uroczystej mszy świętej w kościele Św. Józefa na Kahlenbergu i złożeniu kwiatów pod pomnikiem Jana III Sobieskiego odbyła się centralna część obchodów rocznicowych Odsieczy Wiedeńskiej. W okolicznościowych przemówieniach dowódców wojsk lądowych Polski i Austrii wyraźnie podkreślano epokowe znaczenie jednej z pierwszych koalicji euro- pejskich,  której wojska pod wodzą polskiego Króla Jana III Sobieskiego stanęły 12.09.1683 roku na wzgórzu Kahlenberg aby walczyć o wolność i wartości chrześcijańskie ówczesnej Europy. Rozbicie oblegających Wiedeń wojsk Imperium Osmańskiego zmieniło karty historii ówczesnej Europy. Das diesjährige polnische Erntedankfest, welches wie jedes Jahr im September am Kahlenberg gefeiert wurde, fiel mit dem 325. Jahrestag der Befreiung Wiens von den Türken zusammen. Dieser Jahrestag war der Anlass für die besonders feierliche Gestaltung dieses  Jahrestages. Die Anwesenheit der Vertreter des Oberkommandos sowie der Ehrengarden der polnischen und österreichischen Landstreitkräfte verlieh den Feierlichkeiten einen besonderen Charakter. Nach der festlichen Heiligen Messe in der Kirche des Hl. Josef am Kahlenberg und der Kranzniederlegung am Denkmal von Jan Sobieski III. fand der eigentliche Teil der Feier zum Jahrestag der Befreiung Wiens statt. In den Ansprachen Kommandanten der polnischen und österreichischen Landstreitkräfte wurde die epochale Bedeutung einer der ersten europäischen Koalitionen unterstrichen: Die Heere unter der Führung des polnischen Königs Jan Sobieski III. kämpften am 12.09.1683 gemeinsam für die Freiheit eines christlichen Europas. Das Zerschlagen des osmanischen Heeres vor Wien änderte die Karte und Geschichte Europas.
Część oficjalną obchodów rocznicowych zakoń- czyła defilada Kompanii Honorowych Wojsk Lądowych Polski i Austrii a na zakończenie wystąpiła  Orkiestra Reprezentacyjna Polskich Wojsk Lądowych z Koncertem i pokazem musztry paradnej. Den offiziellen Teil der Feierlichkeiten beendete ein Aufmarsch der Ehrengarden des polnischen und österreichischen Heeres. Zum Abschluss musizierte das Orchester der polnischen Landesstreitkräfte mit einem Konzert und einer Schau des Paradendrilles.
Po defiladzie kolorowym korowodem ruszył zespół Pieśni i Tańca  „Lachy“ z Nowego Sącza niosąc wieniec oraz świeży chleb dożynkowy z tegoro- cznych plonów. Po pobłogosławieniu chleba dożynkowego  nastąpiło tradycyjne połamanie go i rozdanie uczestnikom Święta Plonów. Następnie żywiołowe występy zespołów Pieśni i Tańca „Lachy“, zespołu im. W. Reymonta z Lipiec Reymontowskich oraz   Grupy Tanecznej Związku Podhalan w Wiedniu "Zakopane"  uświetniły polskie dożynki we Wiedniu  odbywające się przy wyśmienitej pogodzie.    Nach dem Aufmarsch kam das Volksensemble „Lachy“ aus Nowy Sącz ins Spiel, welches einen Kranz sowie das frische Erntedankbrot aus diesjähriger Ernte hineintrug. Nach der Segnung des Erntedankbrotes fand das traditionelle Brotbrechen und Verteilen in der Menge unter den Teilnehmern des Festes statt. Anschließend versüßten das Volksensemble „Lachy“, das Volksensemble aus Lipiec Reymontowskich sowie die Tanzgruppe „Zakopane“ aus Wien das polnische Erntedankfest, welches bei fabelhaftem Wetter stattfand.
Organizatorzy: Ambasada RP w Austrii Wiener-Krakauer KulturgesellschaftForum Polonii w Austrii Organisation: Polnische Botschaft in ÖsterreichWiener-Krakauer KulturgesellschaftForum von Polen in Österreich

Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Goście honorowi na uroczystościach.
Ehrengäste bei dem Erntedankfest

Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Poczty sztandarowe Polski i Austrii
Polnische und Österreichische Fahnenträger

Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Kompania Honorowa polskich Wojsk Lądowych
Ehrengarde der polnischen Landstreitkräfte
21 MIEDZYNARODOWY PRZEGLAD CHÓRÓW W MÖDLING 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Kompania Honorowa austriackich  Wojsk Lądowych
Ehrengarde der österreichischen Landstreitkräfte
Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Orkiestra reprezentacyjna polskich Wojsk Lądowych.
Orchester der polnischen Landstreitkräfte
Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Wieniec i chleb dożynkowy.
Erntekranz und das Erntedankbrot
Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Błogosławienie chleba dożynkowego
 Segnung des Erntedankbrotes
Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Dzielenie chlebem dożynkowym
Teilen des Erntedankbrotes
Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Łamanie sie chleben dożynkowym.
Brechen des Erntedankbrotes
Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Zespół ludowy „Lachy“
Volksensemble „Lachy“
Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Zespół ludowy „Lachy“
Volksensemble „Lachy“
Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Zespół Ludowy z Lipiec Reymontowskich
Volksensemble aus Lipiec Reymontowskich
Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Zespół Ludowy z Lipiec Reymontowskich
Volksensemble aus Lipiec Reymontowskich
Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Zespół Ludowy z Lipiec Reymontowskich
Volksensemble aus Lipiec Reymontowskich
Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Zespół Taneczny „Zakopane“ z Wiednia
Tanzgruppe „Zakopane“ aus Wien
Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Zespół taneczny „Zakopane“ z Wiednia
Tanzgruppe „Zakopane“ aus Wien
Lekcja historii na polskich dozynkach na Kahlenbergu 2008 - Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Piękne widoki ze wzgórza Kahlenberg w tym wspaniałym dniu.
Schöne Aussichte vom Kahlenberg an diesem wunderbaren Tag.
Tekst, zdjecia: 
Władysław Wichrowski
mgr inż
Text, Fotos: 
Władysław Wichrowski
mgr inż.

powrót do góry - nach oben

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 


aktualisiert am 9-6-2009
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at