zur Startseite von www.othmar.at

Jubileusz 10-cio lecia Polskiej Wspolnoty
w Mödling 2001 - 2011 

Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde


Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
-
Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

Polski opłatek w Mödling 2011

W  Mödling historia zatoczyła 10-cio letni krąg. Gdy przed dziesięciu laty w roku 2001 rozpocznaliśmy tutaj  z księdzem Marianem Garwolem pierwsze msze Św  w języku polskim  nikt nie mógł sobie wyobrazić podobnego  scenariusza niz ten , który Polskiej Wspólnocie w Mödling napisało samo życie.
W ciagu minionych dziesięciu lat prowadzone były przez pięciu, nizej wymienionych księży:
Ks. Marian Garwol:
2001 – 2002
O. Konrad Potyka:
2002 - 2003
O. Ryszard Gontarczy
: 2003 - 2004
Ks. Mariana Garwol:
2004 – 2005
Ks. Andrzej Próchniak: 2005 - 2008
Ks.  Marian Garwol: 2008 – 2009
Ks. Waldemar Nowaczyk: 2009 – 2011
Ks. Marian Garwol: 2011
In Mödling hat die Geschichte ihren 10 jährigen Kreis geschlossen. Als  wir vor 10 Jahren mit Pater Marian Garwol die erste Messe in polnischer Sprache feierten, konnte sich keiner vorstellen, wie sich das alles entwickeln würde.
In den zehn Jahren wurden die polnische Messe von fünf Priestern ge
leitet:
P. Marian Garwol: 2001 – 2002
P. Konrad Potyka: 2002 - 2003
P. Ryszard Gontarczyk: 2003 - 2004
P. Mariana Garwol: 2004 – 2005
P. Andrzej Próchniak: 2005 - 2008
P.  Marian Garwol: 2008 – 2009
P. Waldemar Nowaczyk: 2009 – 2011
P. Marian Garwol: 
ab 2011
W 2011 opiekę duchowną nad Wspólnotą Polską  w Mödling ponownie obejmuje ks. Marian Garwol. Tym razem mamy nadzieję, że ciągle towarzysząca Wspólnocie tymczasowość  ulegnie zmianie i ks. Marian zagości w Mödling na dłuższy czas.
Od dziesięciu lat spotyka się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie w Spitalkirche grupa polskich chrześcijan.  Najważniejszym elementem łączącym naszą Grupę jest wspólna modlitwa w języku ojczystym, która umożliwia nam pełniejsze przeżycie tajemnicy Eucharystyczej.
Im Jahr 2011 übernimmt wieder P. Marian Garwol die geistliche Betreuung über die Polnische Gemeinde. Diesmal haben wir die Hoffnung, dass dies länger anhalten wird.
Seit zehn Jahren treffen sich nun einige Dutzende polnischer
Christinnen und Christen in der Spitalkirche zum gemeinsamen Gebet und der Hl. Messe. Eines der wichtigsten Elemente, das die polnische Gruppe verbindet, ist das gemeinsame Gebet in der Muttersprache, das uns ermöglicht, das eucharistische Geheimnis gefühlvoll mitzuerleben.
W międzyczasie zadania Polskiej Wspólnoty w Mödling uległy rozszerzeniu. Wspólnie z Parafią Św. Othmara organizujemy festyny parafialne, aktywnie współuczestniczymy  w parafialnej procesji Bożego Ciała poprzez przygotowanie i prowadzenie z polskim kapłanem liturgii w języku polskim na jednym z czterech ołtarzy.  Polska Wspólnota w Mödling organizowała koncerty polskich pieśni pasyjnych w okresie wielkopostnym oraz koncert polskich kolęd w okresie Bożego Narodzenia. Dzięki przekazanej Wspólnocie do dyspozycji części strony internetowej parafii  Św. Othmara informujemy o ważnych wydarzeniach we Wspólnocie Polskiej oraz w świecie Polonii Austriackiej. Inzwischen haben sich die Aufgaben der polnischen Gemeinde erweitert. Die polnische Gruppe nimmt an gemeinsamen Vorhaben und Festen mit der Pfarrgemeinde St. Othmar in Mödling teil. Die Gruppe der polnischen Mitchristen nimmt aktiv an der Fronleichnamsprozession durch die Gestaltung der Liturgie in polnischer Sprache an einem der vier Altare teil. Die polnische Gemeinde organisierte ebenso ein  Passionslieder- und Weihnachtsliederkonzert in Mödling. Über die von St. Othmar zur Verfügung gestellte Internetseite berichtet die polnische Gemeinde über aktuelle polnische Aktivitäten in Mödling und über Veranstaltungen polnischer Organisationen in Wien und Österreich.
Na  jubileuszowym spotkaniu 11.12.11, które było jednocześnie  już  szóstym  tradycyjnym Opłatkiem we Wspólnocie przypomnielismy sobie w formie fotoreportażu  nasze 10 lat działalności. Beim Jubiläumstreffen am 11.12.2011, das gleichzeitig das traditionelle Weihnachtsfest in der Polnischen Gemeinde war, haben wir uns die Geschichte der Gemeinde in Erinnerung  gerufen.

Wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli  w pracach Wspólnoty oraz tym którzy wspierali jej działalność  pragniemy złożyc najserdeczne podziękowanie:
- ministrantom za  za służbę liturgiczną
- lektorom za czytanie słowa Bożego
- organistom za oprawę muzyczną mszy świętej
- Kapłanom za sprawowanie ofiary eucharystycznej i głoszenie Słowa Bożego
- Parafii St. Othmar zu wspieranie  działalności Wspólnoty Polskiej w Mödling.
- naszym „Matkom Polkom” za smakołyki kulinarne uświetniajace nasze spotkania po Mszy Św. oraz z okazji wszelkich innych świąt.

Allen, die an den Arbeiten der Gemeinde aktiv teilnahmen wurde herzlicher Dank ausgesprochen:
- den Ministranten für den liturgischen Dienst
- den Lektoren für die Messelesung 
- dem Orgelspieler für die
musikalische Untermalung der Messen
 - allen Priestern für die Eucharistie und Verkündigung des Wortes Gottes
- der Pfarre St. Othmar für die freundliche Unterstützung des Wirkens der Polnischen Gemeinde
- unseren Frauen für die kulinarische Umrahmung unserer Treffen und Feste.

Nam wszystkim na następne lata działalności  Polskiej Wspólnoty w Mödling życzę Szczęśc Boże !

Für die kommenden Jahre der Polnischen Gemeinde in Mödling möchte ich allen Grüß Gott wünschen !
Jubileusz 10-cio lecia Polskiej Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
Polnische Gemeinde, Heilige Messe
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
P. Marian Garwol, Heilige Messe
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
Polnische Gemeinde in der Spitalkirche
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
Eröffnungsrede, Ewa und Aleksandra Wichrowska
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
Polnische Gemeinde, Pfarrsaal
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
Polnische Gemeinde, Pfarrsaal
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
P. Marian Garwol mit österreichischen Gäste
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
Österreichische Freunde und Gäste
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
Weihnachtsgedichte in Darstellung der polnischen Gemeinde
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
Wladyslaw und Gabriel Wichrowski, Musikalische Umrahmung der Weihnachtsgedichte
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
P. Marian Garwol (2r) und Pfarrer Richard Posch (1r)
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
P. Marian Garwol Begrüßungsworte und Weihnachtswünsche
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
Pfarrer Richard Posch Begrüßungsworte und Weihnachtswünsche.
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
Andrzej Lech-Vorsitzender des Forums von Polen in Österreich Begrüßungsworte und Weihnachtswünsche
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
“Oblaten Brechen“ und Weihnachtswünsche
Wspolnoty w Mödling - Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
Das festliche Buffet wurde eröffnet
   

Tekst, zdjecia: 
Władysław Wichrowski mgr inż

Text, Fotos: 
Władysław Wichrowski mgr inż.

powrót do góry - nach oben

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 


aktualisiert am 2012-01-15
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at