zur Startseite von www.othmar.at

330 rocznica Odsieczy Wiedenskiej – 1683-2013
330.Jahrestages der Befreiung Wiens - 1683-2013


Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
-
Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

330 rocznica Odsieczy Wiedenskiej

7.09.2013 na Minoritenplatz we Wiedniu odbyła się polsko-autriacka uroczystość wojskowa na Dzień Tradycji Dowództwa Garnizonu Wiedeń z okazji 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. W uroczystości wziął udział zastępca dowódcy Wojsk Lądowych SZ RP gen. broni Andrzej Malinowski oraz dowódca autriackich sił zbrojnych gen. Franz Reissner jak i jednostki reprezentacyjne wraz z orkiestrami wojskowymi obu armi.
Wśród zaproszonych gości był min. ambasador RP we Wiedniu mag. Artur Lorkowski, przedstawiciele władz Wiednia jak i licznie przybyli przedstawiciele organizacji polonijnych w Austrii. W przemówieniach podkreślano zasługi polskiego Krola Jana III Sobieskiego wraz z polskim wojskiem w Victorii Wiedeńskiej. Uroczystość zakonczyła parada jednostek wojskowych wraz z orkiestrami oraz spotkanie jej uczestników na tradycyjnej grochówce wojskowej (czytaj gulaszu).

Am 07.09.2013 fand am Minoritenplatz in Wien ein polnisch-österreichischer militärischer Festakt zum Traditionstag des Militärkommandos anlässlich des 330. Jahrestages der Befreiung Wiens statt. An dem Festakt nahmen der stv. Kommandant der Polnischen Landstreitkräfte, GenLt Andrzej Malinowski, und der österreichische Streitkräftekommandant, GenLt Franz Reissner, sowie Ehrenformationen und Militärmusiker beider Armeen teil.
Unter den zahlreichen Gästen waren unter anderem der S.E. Botschafter der Republik Polen, Artur Lorkowski, Vertreter der Stadt Wien und zahlreiche Vertreter polnischer Organisationen in Österreich.
In den Ansprachen wurde die wesentliche Bedeutung des polnischen Königs Jan III Sobieski und der polnischen Truppen bei der Befreiung Wiens betont. Die Zeremonie endete mit einer Parade der militärischen Einheiten und einem Zusammentreffen bei traditioneller militärischer „Grochowka“ (Gulasch).
Polski opłatek w Mödling Polski opłatek w Mödling
Polski opłatek w Mödling Polski opłatek w Mödling
Polski opłatek w Mödling Polski opłatek w Mödling
Polski opłatek w Mödling Polski opłatek w Mödling
Polski opłatek w Mödling Polski opłatek w Mödling
Polski opłatek w Mödling Polski opłatek w Mödling
Polski opłatek w Mödling Polski opłatek w Mödling
Polski opłatek w Mödling Polski opłatek w Mödling
Polski opłatek w Mödling Polski opłatek w Mödling

Tekst, zdjecia:
Władysław Wichrowski mgr inż

Text, Fotos:
Władysław Wichrowski mgr inż.

powrót do góry - nach oben

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 


aktualisiert am 2013-09-13
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at