zur Startseite von www.othmar.at

Prezentacja książki „Uniwersytet życia (pielgrzymka do Santiago de Compostela)“ - Buchpräsentation „Universität des Lebens. Mein Jakobsweg nach Santiago de Compostela“


Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
-
Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

330 rocznica Odsieczy Wiedenskiej

Prezentacja książki Uniwersytet życia (pielgrzymka do Santiago de Compostela)“ pana Mieczysława Gasowskiego w dniu 20.10.2013 poprzedzona została polską mszą świętą w Spitalkirche w Mödling Die Buchpräsentation „Universität des Lebens. Mein Jakobsweg nach Santiago de Compostela“ von Mieczysław Gasowski fand am 20.10.2013 in der Spitalkirche nach der Messe in Polnischer Sprache in Mödling statt.

„Uniwersytet życia (pielgrzymka do Santiago de Compostela)“

„Uniwersytet życia (pielgrzymka do Santiago de Compostela)“
Na początku prezentacji autor książki przedstawił zebranym tło historyczne powstania kultu Świętego Jakuba oraz historie i znaczenie dla kultury i wiary europejskiej pielgrzymowania szlakiem Św. Jakuba do Santiago de Compostella. Następnie opowiedział o przebiego dnia codziennego pielgrzyma by przejść do cześci zasadniczej prelekcji to znaczy do odbytych „spotkań na camino” czyli „spotkań w drodze”. W oparciu o rozmowy ze spotkanymi pielgrzymami autor wnioskuje, iż zdecydowana wiekszość ludzi wybiera się tam z pobudek religijnych (ok. 70%). Jego zdaniem rownież osoby twierdzące o przypadkowej obecności na „ camino” nie znalazły sie tam zupełnie przypadkowo. Przeprowadzone rozmowy „na drodze” cechowała szczerość i otwartość zdaniem pana Gasowskieg. Autor książki spotkał w drodze bardzo ciekawe osoby, z którymi prowadził wiele interesujacych rozmów na tematy nurtujace współczesnego człowieka. Przytoczył też opisy wielu interesujących spotkań. Podsumowując prelekcję Pan Gasowski stwierdził, że pielgrzymka ubogaciła go zarowno kulturowo jak i duchowo.
Po prelekcji był czas na pytania słuchaczy oraz indywidualne rozmowy przy kawie w sali parafialnej a także na osobiste sygnowanie swieżo zakupionych książek przez autora.
Zu Beginn der Präsentation stellte der Autor des Buches die gesammelten historischen Hintergründe des Kultes des Heiligen Jakobus und den geschichtlichen Aspekt samt der Bedeutung des Jakobswegs nach Santiago de Compostela für die europäische Kultur und den Glauben dar. Der Hauptteil des Vorträges erzählte über "Treffen auf dem Camino" d.h. "Begegnungen auf dem Weg". Basierend auf den Gesprächen mit Pilgern stellte der Autor fest, dass die überwiegende Mehrheit der Pilger den Jakobsweg aus religiösen Gründen antritt (ca. 70 %).
Seiner Meinung nach waren die Personen, die laut ihrer eigenen Angaben „zufällig“ am „camino“ waren, auch nicht ganz zufällig dabei. Dem Autor zufolge waren die auf dem Weg erfolgten Gespräche sehr ehrlich und offen. Herr Gasowski traf auf dem „camino“ zahlreiche interessante Persönlichkeiten, mit denen er sehr aufschlussreiche Gespräche über aktuelle Themen des Lebens führte. Es gab viele Beispiele solcher Begegnungen.
Zusammenfassend stellte der Autor fest, dass der Jakobsweg ihn persönlich sehr bereichert hat, sowohl in kultureller Hinsicht, als auch in geistlicher. Nach dem Vortrag gab es die Gelegenheit für die Zuhörer Fragen zu stellen sowie individuelle Gespräche bei Kaffee im Pfarrsaal zu führen, ebenso wie sein frisch erworbenes Buch vom Autor persönlich signieren zu lassen.
Serdecznie gratulujemy Panu Mieczysławowi Gasowskiemu z okazji debiutu książkowego. Herzlichen Glückwunsch an Herrn Mieczyslaw Gasowski anlässlich seines Debüts als Buchautor.
Polski opłatek w Mödling
O. Marian Garwol celebruje mszę świętą
P. Marian Garwol feiert die heilige Messe
Polski opłatek w Mödling
Polska Wspólnota w Spitalkirche
Polnische Gemeinde  in der Spitalkirche
Polski opłatek w Mödling
Dzisiaj jest bardzo interesujace czytanie...   
Heute gibt es eine sehr interessante Lesung…
Polski opłatek w Mödling
Psalm responsoryjny jest też niczego sobie
Der Psalm ist auch interessant
Polski opłatek w Mödling
Babcia ty też tu występujesz? 
Oma Du machst auch mit?
Polski opłatek w Mödling
Bądźcie wytrwali w modlitwie...
Seid standhaft im Gebet…
Polski opłatek w Mödling
Polska Wspólnota w Spitalkirche
Polnische Gemeinde in der Spitalkirche
Polski opłatek w Mödling
Idźcie  w pokoju ...
Gehet hin in Frieden…
Polski opłatek w Mödling
Nasz organista Andrzej
Unser Orgelspieler Andrzej
Polski opłatek w Mödling
Odbyłem wiele interesujacych rozmów…
Es gab viele interessante Gespräche…
Polski opłatek w Mödling
Polska Wspólnota w czasie prelekcji
Polnische Gemeinde während des Vortrags 
Polski opłatek w Mödling
Odbyłem wiele interesujacych rozmów…
Es gab viele interessante Gespräche…
Polski opłatek w Mödling
Słuchacze w czasie prelekcji
Zuhörer während des Vortrags
Polski opłatek w Mödling
Pielgrzymka szlakiem Sw. Jakuba ubogacila mnie..
Der Jakobsweg hat mich bereichert
Polski opłatek w Mödling
Nie tylko polscy uczestnicy na prelekcji
Nicht nur polnische Teilnehmer bei der Buchpräsentation
Polski opłatek w Mödling
Dalsze rozmowy w Sali parafialnej
Weitere Gespräche im Pfarrsaal 
Polski opłatek w Mödling
„Przedszkole” w Polskiej Wspólnocie   
„Kindergarten“ in der Polnischen Gemeinde
Polski opłatek w Mödling
Jeszcze jedno pytanie do książki...
Noch eine Frage zum Buch…
Polski opłatek w Mödling
Pielgrzymi w  drodze są szczerzy i otwarci... 
Die Pilger am Weg sind offen und ehrlich…
Polski opłatek w Mödling
Komu zadedykowac książke?
Wem soll ich das Buch widmen?
   

Tekst, zdjecia:
Władysław Wichrowski mgr inż

Text, Fotos:
Władysław Wichrowski mgr inż.

powrót do góry - nach oben

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 


aktualisiert am 2013-10-28
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at