zur Startseite von www.othmar.at

Rekolekcje wielkopostne w SOOSS 2017  
Oster Exerzitien in SOOSS 2017


Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
-
Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

Najlepszym sposobem na spotkanie z Bogiem w okresie Wielkiego Postu jest wybranie się na pustynię. Ponieważ praktycznie nie jest to takie łatwe, postanowilismy udać się na Rekolekcje Wielkopostne zorganizowane w dniach  31.03.2017 do 2.04.2017 przez proboszcza Mag Wojciecha Dworaka w Parafii w Sooß. Nauki rekolekcyjne prowadził ksiądz mgr Krzysztof Darlak długoletni misjonarz w Argentynie i Brazyli oraz ksiądz Dr. Marek Zaborowski proboszcz parafii Tribuswinkel oraz duchowy opiekun Polskiej Wspólnoty w Mödling. Der beste Weg, um Gott in der Fastenzeit zu treffen, ist eine Reise in die Wüste. Da dies praktisch nicht so einfach ist, haben wir beschlossen in der Fastenzeit an den Exerzitien teilzunehmen. Diese wurden von 31.03.2017 bis 2.4.2017 von Pfarrer Mag Wojciech Dworak in der Pfarre Sooß organisiert. Die Vorträge wurden vom Pfarrer der Pfarre Maissau, Mag. Krzysztof Darlak, der langjähriger Missionar in Argentinien und Brasilien war, sowie vom Pfarrer der Pfarre Tribuswinkel, Dr. Marek Zaborowski, der auch aktuell der geistliche Betreuer der polnischen Gemeinde in Mödling ist, gehalten.
Podczas kolejnych nauk rekolekcyjnych mieliśmy okazję zajrzeć w głąb swojej duszy, zastanowić się kim jest dla nas Jezus Chrystus i kim chcemy być dla Jezusa, uzmy-
słowic sobie, że każdego dnia stajemy przed wyborami co jest dobre i ważne w naszym życiu a co nieistotne i nie warte naszego wysiłku.

Während der nachfolgenden Vorträge hatten wir die Gelegenheit tiefer in die eigene Seele zu schauen, zu überlegen wer Jesus Christus für uns ist und wer wir für Jesus sein wollen. Jeden Tag stehen wir vor der Wahl, was für uns in unserem Leben wichtig ist und was unwesentlich ist und daher unsere Mühe nicht Wert ist.

Jeżeli dokonujemy wyboru, to nie tylko takiego który jest dla nas wygodny ale takiego który obejmuje całą naukę Ewangelii. Jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do aktywnego apostołowania w naszym otoczeniu oraz niesienia pomocy potrzebującym z jednej strony modlitwą a z drugiej strony ofiarą finansową, rzeczową, ofiarą czasu, ofiarą uczynku. Wenn wir eine Entscheidung treffen, kommt es nicht nur darauf an, dass sie für uns bequem ist, sondern das Wichtige ist, dass sie die gesamte Lehre des Evangeliums abdeckt. Als Christen sind wir verpflichtet, aktiv die Ideen des Christentums zu verbreiten und Bedürftigen zu helfen, einerseits durch das Gebet und andererseits durch Sach- bzw. Finanzopfer, indem wir unsere Zeit sowie Hilfe opfern.
Na zakończenie nauk rekolekcyjnych mogliśmy w skupieniu , wyciszeniu pogłębić relacje z Bogiem poprzez adorację Najświętszego Sakramentu oraz przystapić do sakramentu pokuty i spowiedzi. Am Ende der Exerzitien konnten wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen durch eine Anbetung des Allerheiligsten Sakraments und an das Sakrament der Buße und Beichte herantreten.
Jesteśmy pewni, że Rekolekcje Wielkopostne zostaną stałym punktem przygotowania do Święta Zmartwychwstania Pańskiego w przyszłości. Wir sind uns sicher, dass die Exerzitien in Zukunft ein fixer Bestandteil der Fastenzeit zur Vorbereitungen auf das Fest der Auferstehung des Herrn sein werden.

Pater Mag Wojciech Dworak, der Gastgeber

Erste Lesung

Psalm Singen

Zweite Lesung

Heilige Messe

Predigt von Pater Dr. M. Zaborowski

Predigt von Pater Dr. M. Zaborowski

Predigt von Pater Dr. M. Zaborowski

Fürbitten

Polnische Gemeinde während der Messe

Heilige Messe

Heilige Messe

Danksagung an Pater Dr. Marek Zaborowski
und Mag W. Dworak

Danksagung an Pater Dr. Marek Zaborowski
und Mag W. Dworak

Pfarrkirche in Sooß

Tekst & Zdjecia:Władysław Wichrowski mgr inż

Text & Fotos:Władysław Wichrowski mgr inż.

powrót do góry - nach oben

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 


aktualisiert am 2017-04-15
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at