zur Startseite von www.othmar.at

Premiera amatorskiej grupy teatralnej Polskiej Wspólnoty w Mödling - Premierenvorstellung des Amateurensembles der polnischen Gemeinde in Mödling


Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
-
Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

Nie zabijaj ! Nie cudzołóż ! Nie oszukuj !

To wartości, z którymi skonfrontowała nas amatorska grupa teatralna polskiej wspólnoty w Mödling w premierowym przedstawieniu sztuki Pani Zofii Kaliskiej „Dla Elizy” 24.06.2017 w Mödling.
Du sollst nicht töten! Du sollst nicht die Ehe brechen! Du sollst nicht betrügen!
Das sind jene Werte, mit denen uns die Amateur Theatergruppe der polnischen Gemeinde in Mödling in der Premierenvorstellung von Zofia Kaliska „Für Elise“ am 24.06.2017 in Mödling konfrontierte.
Te ponadczasowe wartości towarzysza mieszczańskiej rodzinie, w która wkrada się problem nieślubnego dziecka. W humorystyczny sposób przedstawione zachowania członków rodziny w tej konfliktowej sytuacji nie zawsze wskazują na podejmowanie odpowiedzialności za własne czyny. A ostatnia scena wyjaśniająca całe zamieszanie przynosi zaskakującą pointe odnośnie osoby jego sprawcy. Licznie przybyła w to gorące popołudnie na przedstawienie publiczność wyrażała się niezwykle pochlebnie o projekcie. Na kończacej spotkanie agapie przy lampce wina bylo wiele czasu na wymiane premierowych przeżyc artystow i artystycznych wrażen widzow. Diese zeitlosen Werte begleiten eine bürgerliche Familie, in die sich heimlich das Problem eines unehelichen Kindes schleicht. Auf humorvolle Weise wird dargestellt, wie Familienmitglieder in Konfliktsituationen nicht immer bereit sind, die Verantwortung für Ihre eigenen Handlungen zu übernehmen. Schließlich bringt die letzte Szene eine überraschende Pointe und sorgt somit für Klärung der ganzen Aufregung und deckt den „Täter“ auf. Die an diesem heißen Nachmittag zahlreich erschienenen Gäste äußerten sich sehr schmeichelhaft über das Projekt. Bei der abschließenden Agape gab es bei dem Gläschen Wein die Gelegenheit für einen Austausch zwischen Darstellern und Zuschauern.
Wykonawcy / osoby spektaklu:
Barbara Gradońska  / Ludwik B. – właściciel sklepu „Eliza”
Ewa Wichrowska    / Jolanta – żona Ludwika, kierowniczka
                                         sklepu
Monika Dohnal       / Olga – ich córka, studentka
Zofia Cierniak        / Marta – była pracownica sklepu
Danuta Durbacz     / Pani Leokadia – emerytka zatrudniona
                                                w sklepie
Zosia Dohnal         / Jaś – wnuk Pani Leokadii

Przedstawienie reżyserowała Ewa Wichrowska
 
Darsteller / Personen des Spektakels:
Barbara  Gradońska     / Ludwik – Eigentümer des Geschäfts
                                            „Für Elise”
Ewa Wichrowska         / Jolanta – Ehefrau von Ludwik,
                                               Geschäftsführerin
Monika Dohnal            / Olga – ihre Tochter, Studentin
Zofia Cierniak             / Marta – ehemalige Mitarbeiterin
Danuta Durbacz          / Frau Leokadia – Pensionistin,
                                                        Verkäuferin
Zosia Dohnal              
/
Jaś – Enkelsohn von Frau
                                           Leokadia
Regisseur
in: Ewa Wichrowska
 

Tekst & Zdjecia:Władysław Wichrowski mgr inż

Text & Fotos:Władysław Wichrowski mgr inż.

powrót do góry - nach oben

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 


aktualisiert am 2017-06-29
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at