zur Startseite von www.othmar.at

Druga premiera amatorskiej grupa teatralnej Polskiej Wspólnoty w Mödling  - Premierenvorstellung der Amateur-Theatergruppe der polnischen Gemeinde in Mödling


Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
-
Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

Jak szybko mijają chwile, jak szybko mija czas....

Problem przemijania czasu poruszyła amatorska grupa teatralna polskiej wspólnoty w Mödling w swojej drugiej premierze w przedstawieniu sztuki Pana Krzysztofa Kokota „Kluczyk” 13.01.2018 w Mödling. Utrata sił witalnych, niedoskonałość pamięci to nieodłączne elementy naszego bytu. Jedne rzeczy się kończą inne, nie zawsze przyjemne zaczynają się.
W przedstawieniu zobaczyliśmy jak nie łatwo jest się pogodzić z tymi zmianami. Bohaterki spektaklu nie godzą sie z monotonią życia codziennego w Domu Spokojnej Starości. Chcą znowu przeżyć chwile szczęścia jak za młodych lat w „wielkim świecie” planując „nielegalny” wypad nocny do kawiarni.
Skrupulatny plan, prawie idealne jego wykonanie oraz nieoczekiwane zakończenie pokazała nam w sposób przekonywujący i pełen temperamentu grupa teatralna „Hoppala” Polskiej Wspólnoty w Mödling. Optymizm, nie poddawanie się przemijaniu oraz życiowe motto chcieć to móc pozwalają zachować młodość ducha przez wiele lat naszej jesieni życia.
Wie schnell die Augenblicke vergehen, wie schnell die Zeit vergeht....

Die Amateurs-Theatergruppe der polnischen Gemeinde in Mödling griff in der Premiere ihres zweiten Stücks, „Schlüsselchen“ von Krzysztof Kokot, am 13.01.2018 in Mödling das Problem der Vergänglichkeit auf. Der Verlust der Vitalität und die Unvollkommenheit des Gedächtnisses sind unweigerlich mit unserem Sein verknüpft.
Einige Dinge enden, andere, nicht immer angenehme beginnen. In der Vorstellung haben wir gesehen, dass es nicht leicht ist, sich mit diesen Änderungen abzufinden. Die Hauptdarstellerinnen des Stücks kämpfen gegen das von Monotonie geprägte tägliche Leben im Pensionistenheim an. Sie wollen wieder die glücklichen Momente der guten alten Jahre erleben. Daher planen sie einen "illegalen" Nachtbesuch in einem Kaffeehaus. Den akribisch ausgetüftelten Plan, die fast perfekte Ausführung dessen und ein unerwartetes Ende führte uns die temperamentvolle Theatergruppe „Hoppala“ der polnischen Gemeinde in Mödling in überzeugender Weise vor Augen. Was wir aus diesem Stück lernen konnten, ist, dass Optimismus, ein hartnäckiges Auftreten gegen die Vergänglichkeit sowie das Lebensmotto „wollen heißt können“ uns ermöglichen auch im Alter an der Jugend unseres Geistes festzuhalten.
Wykonawcy               / osoby spektaklu:

Barbara Gradońska      / siostra Stefa
Monika Dohnal            / Pan Robert
Danuta Durbacz          / Klara
Patrycja Łagosz          / Kelnerka
Ewa Wichrowska         / Bronka
Magdalena Zając         / Kierowniczka pensjonatu

Reżyseria                   / Ewa Wichrowska

Autor Sztuki               / Krzysztof Kokot
Darsteller                  / Personen des Spektakels:

Barbara Gradońska     / Schwester Stefa
Monika Dohnal           / Herr Robert
Danuta Durbacz         / Klara
Patrycja Łagosz         / Kellnerin
Ewa Wichrowska        / Bronka
Magdalena Zając       / Chefin

Regie                       / Ewa Wichrowska

Drehbuchautor           / Krzysztof Kokot


Tekst & Zdjecia:
Władysław Wichrowski
mgr inż
& Christian Talir BSC (WU)

Text & Fotos:
Władysław Wichrowski
mgr inż.
& Christian Talir BSC (WU)

powrót do góry - nach oben

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 


aktualisiert am 2018-01-17
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at