zur Startseite von www.othmar.at

Szósta premiera grupy teatralnej „HOPPALA”, 25.01.2020 -
6. Premierenvorstellung der Theatergruppe „HOPPALA“


Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
-
Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

W kolejnym, już szóstym przedstawieniu premierowym grupa teatralna „HOPPALA” podjęła się próby pokazania utworu dramatycznego mówiącego o losach życiowych trzech kobiet. Bohaterki dramatu różniące się między sobą wiekiem, wykształceniem, poglądami a zwłaszcza charakterem, połączone wspólną fascynacją nieodpowiednimi mężczyznami, opowiadają nam o swoim życiu. Im bereits sechsten Projekt unternahm die Theatergruppe "HOPPALA" den Versuch, ein dramatisches Stück über das Leben von drei Frauen zu zeigen. Die Hauptdarstellerinnen des Dramas, die in Bezug auf Alter, Ausbildung, Ansichten und Charakter nicht unterschiedlicher sein könnten und nur durch eine gemeinsame Faszination an ungeeigneten Männern verbunden sind, erzählten uns von ihrem Leben.
Patologiczne i dramatyczne dzieciństwo, niespełnione marzenia o szczęśliwym małżeństwie, tęsknota za wielką miłością oraz macierzyństwem prowadzą do tragicznych losów bohaterek, o których dowiadujemy sie w zaskakującej puencie sztuki. Eine dramatische Kindheit, unerfüllte Träume von einer glücklichen Ehe, Sehnsucht nach der großen Liebe und Mutterschaft führten zum tragischen Schicksal der Hauptfiguren, welches in einer überraschenden Pointe offen gelegt wird.
Niezwykle emocjonalne oraz bezpretensjonalne przedsta-wienie przez artystki charakterów dramatu zostało nagrodzone przez poruszoną do głębi spektaklem publiczność rzęsistymi brawami. Die äußerst emotionale und unprätentiöse Präsentation der Figuren des Dramas durch die Künstlerinnen wurde durch das zutiefst berührte Publikum des Spektakels mit starkem Applaus belohnt.
Po przedstawieniu przy lampce wina długo dyskutowano na temat zaprezentowanego widowiska teatralnego. Nach der Aufführung wurde das vorgestellte Schauspiel bei einem Glas Wein ausführlich besprochen.
Grupa HOPPALA składa serdeczne podziękowania za znaczącą pomoc w realizacji przedstawienia Pani Dorocie Ruśkowskiej, Dyrektorowi „Myślenickiego Teatru w Stodole”. Die HOPPALA Theatergruppe bedankt sich herzlich für die freundliche Unterstützung bei der Realisierung der Aufführung bei Frau Dorota Ruśkowska, Direktorin des "Myślenicki-Theaters in Stodola".
   

Wykonawcy                osoby spektaklu:
Gradońska Barbara     
Sonja 
Durbacz Danuta        
Kris
Wichrowska Ewa        Ella

Reżyseria
:                Wichrowska Ewa
Pomoc w realizacji
:    Wichrowska Ewa
 

Darsteller                   Personen d. Spektakels:
Gradońska Barbara     Sonja
Durbacz Danuta         Chris
Wichrowska Ewa        Ella

Regie:                      
Wichrowska Ewa
Hilfe bei Realisierung:
Wichrowska Ewa
 

Scenariusz:               Kupis-Kucharska Bożena

Drehbuch:                  Kupis-Kucharska Bożena

 

 


   

Tekst:
Władysław Wichrowski
 mgr inż

Zdjecia:
Christian Talir, MSc
Władysław Wichrowski mgr inż

Text:
Władysław Wichrowski
 mgr inż

Fotos:
Christian Talir, MSc
Władysław Wichrowski mgr inż

powrót do góry - nach oben

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 


aktualisiert am 2020-01-31
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at