zur Startseite von www.othmar.at

Kolęda czyli wizyta duszpasterska
„Kolęda” oder auch ein geistlicher Besuch  

 

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

Kolęda czyli wizyta duszpasterska

Po Świętach Bożego narodzenia przychodzi czas tradycyjnej kolędy czyli wizyty duszpasterskiej księdza w naszych domach. Tradycja księży chodzących po kolędzie sięga XV wieku. Pisał już o niej Mikołaj Rej. Pierwotny zwyczaj kolędowania czyli śpiewania pieśni noworocznych, bożonarodzeniowych  przez gospodarzy wiejskich odwiedzających się w okresie nowego roku zaadaptowany został przez Kościół i połączony z błogosławieństwem dla domu i dla rodziny na nowy rok. Dzisiejsza kolęda jest spotkaniem modlitewnym kapłana z rodziną.Obejmuje ona dziękczynienie za dotychczas otrzymane łaski oraz prośbę o błogosławiaństwo w nowym roku. Kolęda daje możliwość lepszego poznania się kapłana z parafianami,  jest dobrą okazją do wymiany zdań na temat życia parafialnego. Kapłan ma lepszą możliwość poznania warunków życia parafian ich troski ale też i ich radości. Kolęda winna zacieśnić kontakt parafian  z duszpasterzami a z drugiej strony zmobilizować wiernych do wiekszego zaangażowania w życie parafii.
Jeżeli ktoś ma życzenie zaprosić Księdza Andrzeja Próchniaka na Kolędę do domu to prosimy o osobisty kontakt.
Telefon: 02236 49010-7,
e-Mail: andrzej.prochniak@othmar.at

Kolęda” oder auch ein geistlicher Besuch

Nach Weihnachten und dem Neuen Jahr kommt in der polnischen Tradition die Besuchszeit der Familien durch den Priester„Kolęda“ genannt. Dieser Brauch stammt schon aus dem  15. Jahrhundert überdies schrieb schon  in seinen Werken der Vater der polnischen Literatur - Mikołaj Rej.  Der Ursprung des Brauches waren  Bauernbesuche am Lande zu Neujahr  mit Weihnachtsliedersingen. Er wurde dann durch die Kirche adaptiert und mit dem Segnen für das Haus und die Familie ergänzt. Heutzutage ist „Kolęda“ ein individuelles Gebetstreffen des Priesters mit der Familie. Währenddessen  danken wir Gott im Gebet für alle bisherigen Gaben und bitten um den Segnen für das kommende Jahr. Das Treffen gibt uns die Gelegenheit den Priester gegenseitig besser  kennen zu lernen Man kann sich ausführlich über das Pfarrleben informieren. Der Geistliche kann die Lebensbedingungen, die Probleme, aber auch die Freuden der Mitchristen kennen lernen. Im Allgemeinen soll dieser geistliche Besuch die Kontakte zwischen den Gläubigen und den Priestern vertiefen und  andererseits die Christen zu größeren Engagement  im  Pfarrleben motivieren. 
Bei Wunsch auf „Kolędę“ bitte um persönlichen Kontakt mit Kaplan Andreas Prochniak
Tel: 02236 49010-7,
e-Mail: andrzej.prochniak@othmar.at 

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

Władysław Wichrowski mgr inż.
w.wichrowski@kabsi.at


aktualisiert am 9-6-2009
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at