zur Startseite von www.othmar.at

Opłatek Wspólnoty Polskiej w Mödling
Weihnachtsfeier der polnischen Gemeinde in Mödling


Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
-
Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar

W niedzielę 10.12.06 Polska Wspólnota w Mödling spotkała się na polskim opłatku. Spotkanie to poprzedzone zostało polską Mszą Świętą w Spitalkirche celebrowaną przez księdza Andrzeja Próchniaka. Po mszy wszyscy udaliśmy się do odświętnie udekorowanej sali parafialnej.

Am Sonntag, den 10.12.2006 fand die Weihnachtsfeier in der polnischen Gemeinde Mödling statt. Vor der Feier haben wir in der Spitalkirche gemeinsam mit Kaplan Andrzej Próchniak Eucharistie  gefeiert. Nach der Messe haben wir uns im schön weihnachtlich geschmückten Pfarrheim getroffen.

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar

Słowo wstępne do zgromadzonych wygłosił ksiądz Andrzej. W imieniu Wspólnoty Polskiej w Mödling wszystkich obecnych, w tym wielu gości przywitała Pani Ewa Wichrowska. Złożyła ona również  najserdeczniejsze życzenia Świąteczne oraz Noworoczne.

Die Einführungsworte hielt Kaplan Andrzej. Danach hat  Ewa Wichrowska alle Gäste im Namen der polnischen Gemeinde in Mödling herzlich willkommen geheißen sowie Weichnachts- und Neujahrswünsche ausgesprochen.

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar

W Wigilijny nastrój wprowadziło nas Opowiadanie Wigilijne, które nam przypomniało a naszej młodzieży wyjaśniło znaczenie symboliki polskiej  Wigilii. Gdy po kończących część artystyczną wigilijnych wierszach Kasprowicza, Staffa i Gałczyńskiego zabrzmiały dźwięki kolędy „Bóg się rodzi moc truchleje”  w Sali zapanował  nastrój wigilijny.

Eine "Heiligenabendgeschichte" erinnerte uns und unsere Kindern an die Traditionen des Heiligenabends und brachte uns in Weihnachtsstimmung. Abschließende Gedichte und polnische Weihnachtslieder haben die heiligenabends Atmosphäre vollkommen gemacht.

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar

Ksiądz Andrzej pobłogosławił opłatki, którymi   wszyscy ”połamaliśmy sie”. Kolejnym  akcentem był przygotowany przez  nasze Panie bufet obfitujący szeroką gamą wigilijnych potraw oraz licznymi ciastami .

Nach dem "Oblaten segnen" haben wir miteinander Oblaten gebrochen. Danach wurde das ausgiebige Buffet mit verschiedensten traditionellen Speisen und zahlreichen Kuchen geöffnet

W trakcie spotkania  można było się zaopatrzyć w opłatek na stół Wigilijny do własnego domu a wolne datki przekazane zostaną na pomoc dla afrykańskich ”dzieci żołnierzy”.

In der Zwischenzeit konnte man Oblaten für den Heiligenabend bekommen und die freiwilligen Spenden werden einem guten Zweck dienen. Sie werden für die Hilfe 'so genannter' afrikanischer "Soldatenkindern" eingesetzt.

Mamy nadzieję, że Opłatek wejdzie na stałe do tradycji Wspólnoty Polskiej w Mödling.

Wir hoffen, dass diese Weihnachtsfeier in der Tradition der polnischen Gemeinde in Mödling bestehen bleibt.

Wszystkim, którzy aktywnie brali udział w przygotowaniu naszego wspólnego Święta serdeczne Bóg zapłać. An alle die bei der Organisation des Festes mitgewirkt haben ein herzliches "Vergelts Gott".

powrót do góry - nach oben

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar - Polnische Gemeinde in der Pfarre St. Othmar 

Władysław Wichrowski mgr inż.
w.wichrowski@kabsi.at


aktualisiert am 9-6-2009
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at