Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar

 
Historia Polskiej Wspólnoty
- Geschichte der polnischen Gemeinde in Mödling

Następna Msza Św. w języku polskim w Mödling - Unsere Messzeiten
 

Polska Niedziela Palmowa w Mödling 2019  - 
 
Polnischer Palmsonntag in Mödling 2019

Polską niedzielę Palmową we Wspólnocie rozpoczęliśmy 14.04.2019 poświęceniem palm w przedsionku kościoła oraz procesją do kościoła. Mszę celebrował ks. prał. kan. dr. Benedykt Cierzniak. Ewangelię meki Pańskiej przeczytały wraz z Ojcem Benedyktem koleżanki z amatorskiej grupy teatralnej działającej przy polskiej wspólnocie w Mödling.
Na zakończenie mszy była okazja do złożenia Ojcu Benedyktowi najserdeczniejszych życzeń z okazji 60 rocznicy święceń kapłańskich. Po mszy spotkaliśmy się na tradycyjnej kawie i słodkim co nieco w Sali parafialnej.
Den Palmsonntag in der polnischen Gemeinde in Mödling begannen wir am 14.04.2019 mit der Palmweihe im Vorraum der Kirche und mit einem feierlichen Einzug in die Kirche. Die Festmesse wurde von Msgr. Ekan Dr. Benedykt Cierzniak zelebriert. Das Passionsevangelium lasen Kolleginnen aus der Amateur-Theater-gruppe der polnischen Gemeinde Mödling zusammen mit Pater Benedykt.
Am Ende der Messe gab es die Gelegenheit Pater Benedykt zum 60. Jahrestag der Priesterweihe die herzlichsten Wünsche auszusprechen. Abschließend trafen wir beim traditionellen Pfarrcafé sowie süßen Köstlichkeiten im Pfarrsaal zusammen.

Palmsonntag Evangelium

Polnische Gemeinde im Vorraum der Spitalkirche

Segnung der Palmen

Polnische Gemeinde in der Spitalkirche

Palmzweige

… Er antwortete ihm: Du sagst es…

…Er wiegelt das Volk auf….

…Weg mit ihm; lass den Barabbas frei!

…Kreuzige ihn, kreuzige ihn!

Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun

Palmzweige

…Tut dies zu meinem Gedächtnis…

Vater unser im Himmel…

Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum

Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum

Polnische Gemeinde in der Spitalkirche

...vor mir der Weg, den ich so gehen muss genau wie Du...

Pfarrcafé

Pfarrcafé

powrót do góry - nach oben


Starsze doniesienia
z Polskiej Wspólnoty w Mödling:


Ältere Beiträge aus der
polnischen Gemeinde in Mödling:

Polska Niedziela Palmowa w Mödling 2019  - 
Polnischer Palmsonntag in Mödling 2019
(April 2019)
Czwarta premiera amatorskiej grupa teatralnej Polskiej Wspólnoty w Mödling -
4. Premierenvorstellung der Amateurs-Theatergruppe der polnischen Gemeinde in Mödling
(Januar 2019)
Polski opłatek w Mödling 2018
Polnisches Weihnachtsfest in Mödling
(Dezember 2018)
Trzecia premiera amatorskiej grupa teatralnej Polskiej Wspólnoty w Mödling -
3. Premierenvorstellung der Amateur-Theatergruppe der polnischen Gemeinde in Mödling

(Juni 2018)
Druga premiera amatorskiej grupa teatralnej Polskiej Wspólnoty w Mödling
Premierenvorstellung der Amateur-Theatergruppe der polnischen Gemeinde in Mödling
(Januar 2018)
Polski opłatek w Mödling 2017
Polnisches Weihnachtsfest in Mödling
(Dezember 2017)
Nowy kapłan w Polskiej Wspólnocie w Mödling
Ein neuer Priester in der polnischen Gemeinde in Mödling
(Juni 2017)
Premiera amatorskiej grupa teatralnej Polskiej Wspólnoty w Mödling
Premierenvorstellung des Amateurensembles der polnischen Gemeinde in Mödling
(Juli 2017)
Rekolekcje wielkopostne w SOOSS 2017
Oster Exerzitien in SOOSS 2017
(Juni 2017)
Polska Wspólnota na Adveniacie w St. Othmar - 2015
Polnische Gemeinde bei Adveniat bei St. Othmar - 2015
(Dezember 2015)
„Uniwersytet życia (pielgrzymka do Santiago de Colpostela)“ -
Buchpräsentation „Universität des Lebens. Mein Jakobsweg nach Santiago de Compostela“

(Oktober 2013)
Uroczyste otwarcie XXII Dni Kultury Polskiej w Austrii 2013 -
Eröffnungsgala der XXII. polnischen Kulturtage in Österreich 2013
(September 2013)
330 rocznica Odsieczy Wiedenskiej – 1683-2013 -
330.Jahrestages der Befreiung Wiens - 1683-2013

(September 2013)
Polskie pierogi u Św. Othmara w Mödling - 2012 -
Polnische „pierogi“ bei St. Othmar in Mödling

(Dezember 2012)
Polski opłatek w Mödling 2012 -
Polnisches Weichnachtsfest in Mödling 2012

(Dezember 2012)
Grill party u księdza Mariana w Günselsdorf - 17.06.2012 -
Grillparty bei Pater Marian in Günselsdorf
(Juni 2012)
Procesja Bożego Ciała w Mödling 2012
Fronleichnamsprozession in Mödling 2012
(Juni 2012)
Polskie kolędowanie w Günselsdorf 2012
Polnische Weihnachtslieder in Günselsdorf 2012
(Januar 2012)
Jubileusz 10-cio lecia Polskiej Wspolnoty w Mödling 2001 - 2011
Das 10jährige Jubiläum der polnischen Gemeinde
(Dezember 2011)
Polski opłatek w Mödling 2010 -
Polnisches Weichnachtsfest in Mödling 2010

(Dezember 2010)
Procesja Bożego Ciała w Mödling 2010
Fronleichnamsprozession in Mödling 2010

(Juni 2010)
Polski opłatek w Mödling 2009 -
Polnisches Weichnachtsfest in Mödling 2009

(Dezember 2009)
22 Międzynarodowy Przegląd Chórów w Mödling 2009
22.  Internationales Mödlinger Chorfest 2009

(September 2009)
Polskie Dożynki na Kahlenberg 2009
Polnisches Erntedankfest am Kahlenberg 2009
(September 2009)
Uroczyste otwarcie XVIII  Dni Kultury Polskiej w Austrii 2009
Eröffnungsgala der XVIII. polnischen Kulturtage in Österreich 2009

(September 2009)
Procesja Bożego Ciała w Mödling
Fronleichnamsprozession in Mödling

(Juni 2009)
Polski opłatek w Mödling 2008 -
Polnisches Weichnachtsfest in Mödling 2008

(Dezember 2008)
Lekcja historii na polskich dożynkach na  Kahlenbergu 2008 -
Geschichts-Unterricht beim polnischen Erntedankfest am Kahlenberg 2008

(September 2008)
21 Międzynarodowy Przegląd Chórów w Mödling 2008
21.  Internationales Mödlinger Chorfest 2008

(September 2008)
Uroczyste otwarcie XVII  Dni Kultury Polskiej w Austrii 2008  Mödling-2008
Eröffnungsgala der XVII. polnischen Kulturtage in Österreich 2008

(September 2008) x
Procesja Bożego Ciała w Mödling
Fronleichnamsprozession in Mödling

(Mai 2008)
Polskie kolędowanie w Mödling 2008 - 
Polnische Weihnachtslieder in Mödling 2008

(Jänner 2008)
Wystawa polskich artystów w Mödling -
Ausstellung polnischen Künstler in Mödling

(Dezember 2007)
Polski opłatek w Mödling 2007  
Polnisches Weihnachtsfest in Mödling 2007

(Dezember 2007)
Andrzej Lech po prostu jeden z nas w Mödling - 
Andrzej Lech einfach einer von uns in Mödling

(November 2007)
20 Międzynarodowy Przegląd Chórów w Mödling 2007
20.  Internationales Mödlinger Chorfest 

(September 2007)
Święto Wiary w Boże Ciało
Glaubensfest zu Fronleichnam
(Juni 2007)
Druga rocznica śmierci Jana Pawła II (1920 - 2005)
Der zweite Todestag  von Johannes Paul II.
(April 2007)
Polskie pieśni Pasyjne w Spitalkirche
Polnische Passionslieder in der Spitalkirche
(März 2007)
Wigilia po polsku
Polnischer Heiliger Abend

(Dezember 2006)
Oplatek Wspólnoty Polskiej w Mödling 2006
Weihnachtsfeier in polnischer Gemeinde in Mödling 2006

(Dezember 2006)
Zakonczenie Polskiej Szkoly w Mödling!
Abschlussfeier des Unterrichts in polnischer Muttersprache!
(Juni 2006)
Polskie żubry w centrum Wiednia!
Polnische Wisents (bison bonasus) in Mitten Wiens
(Mai 2006)
VII Zlot Polonii we Wiedniu 
7. Polentreffen in Wien
(April 2006)
Polskie zwyczaje wielkanocne
Polnische Ostertraditionen
(April 2006)
Kolęda czyli wizyta duszpasterska
„Kolęda” oder auch ein geistlicher Besuch
(Februar 2006)
Święty Mikołaj w Mödling - 11.12.2005
Der Nikolo in Mödling - 11.12.2005
(Dezember 2005)

powrót do góry - nach oben


Następna Msza Św. w języku polskim w Mödling: Nächste Messen in polnischer Sprache in Mödling:
Przypominamy, że Msza Św. celebrowana w języku polskim w Mödling odbywa się o godz. 11:00
w Spitalkirche, Brühlerstraße 1 w poniżej podanych terminach:

 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Heilige Messe in polnischer Sprache in Mödling an folgenden Sonntagen um 11:00
in der Spitalkirche, Brühlerstraße 1
, gefeiert wird:

19.05.2019
16.06.2019

Serdecznie zapraszamy.

19.05.2019
16.06.2019

Wir laden Euch recht herzlich dazu ein.

powrót do góry - nach oben


Historia Polskiej Wspólnoty w Mödling

Geschichte der polnischen Gemeinde in Mödling

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar

Od dziesięcioleci osiedlali się Polacy w Mödling i okolicach. Aktualnie mieszka tu ponad kilkadziesiąt polskich rodzin. Większość z nich to wychowani w tradycji chrześcijańskiej praktykujący katolicy. Seit einigen Jahrzehnten siedeln sich Polen in Mödling und Umgebung an. Zur zeit leben hier in Mödling einige Dutzend polnischer Familien. Die Mehrheit von ihnen ist nach katholischer Tradition aufgewachsen.
Gdy w 2001 w Parafii St. Othmar rozpoczął swoją posługę polski kapłan Marian Garwol grupa Polaków z Mödling podjęła starania w celu zorganizowania polskiej Mszy Świętej na terenie Parafii. W latach 2001 do 2002 za zgodą ówczesnego proboszcza Wilhelma Müllera zaczęliśmy odprawiać z Ks. Marianem raz w miesiącu polską Mszę Świętą w Spitalkirche. Po odejściu z Parafii księdza Mariana posługę duchową kontynuowali przebywający na szkoleniach w klasztorze St. Gabriel - Mödling polscy zakonnicy z Zakonu Zgromadzenia Słowa Bożego – Misjonarzy. W latach 2002 do 2003 O. Konrad Potyka a następnie w latach 2003 do 2004 O. Ryszard Gontarczyk. Od września 2004 do września 2005 roku mieliśmy zaszczyt gościć znowu O. Mariana, który dojeżdżał raz w miesiącu do Mödling aby wspólnie z grupą Polaków sprawować Ofiarę Eucharystyczną. Als im Jahr 2001 in der Pfarre St. Othmar ein polnischer Kaplan, Marian Garwol, seinen Dienst in der Pfarre antrat, hat sich die Gruppe der polnischen Christen Mühe gegeben, die Messe in polnischer Sprache in Mödling zu organisieren. Mit Zustimmung des damaligen Pfarrers Wilhelm Müller haben wir in den Jahren 2001 bis 2002 die polnische Messe mit P. Marian in der Spitalkirche gefeiert. Als P. Marian im Jahr 2002 unsere Pfarre verlassen hat, haben sich Steyler Missionare der polnischen Gruppe zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2002 bis 2003 kam P. Konrad Potyka und dann P. Ryszard Gontarczyk. Von September 2004 bis September 2005 hatten wir wieder die Ehre, Pfarrer Marian in Mödling empfangen zu können und gemeinsam mit ihm einmal im Monat Eucharistie zu feiern.
W latach 2005 do 2008 swą posługe duszpasterska w Parafii St. Othmar sprawował polski wikary ksiądz Andrzej Próchniak. W związku z tym przejął on obowiązki opieki nad Polską Wspólnotą w Mödling a co z tym związane prowadzenie polskiej Mszy Świętej w Mödling. Im Jahr 2005 bis 2008 erhielt unsere Pfarre St. Othmar wieder einen polnischen Kaplan, Mag. Andrzej Próchniak. Er hat die geistliche Betreuung der polnischen Mitchristen übernommen und somit auch die Messen in polnischer Sprache in Mödling.

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
P. Marian Garwol, 2005

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Abschied von P. Konrad Potyka, 2003

W roku 2008 do 2009 po odejściu z parafii St. Othmar księdza Andrzeja Próchniaka ponownie wyciąga swą pomocną dłoń wypróbowany i wierny przyjaciel Wspólnoty Polskiej Ksiądz Marian Garwol, prowadząc polskią Mszę Świętą we Wspólnocie. We wrześniu 2009 duchowym opiekunem Wspólnoty Polskiej w Mödling zostaje przydzielony do Parafii St. Othmar ksiądz Waldemar Nowaczyk. In den Jahren 2008 bis 2009 übernahm erneut der unermüdliche und wahre Freund der Polnischen Gemeinde in Mödling P. Marian Garwol die polnische Messe in Mödling.
Im September 2009 übernahm der neu zur Pfarre St. Othmar zugeteilte polnische Kaplan Waldemar Nowaczyk die geistliche Führung der polnischen Gemeinde.
 

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
P. Ryszard Gontarczyk, Fronleichnams Prozession 2004

Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
P. Andrzej Próchniak, Spitalkirche, 2006

Można by rzecz, że historia kołem się toczy. Po odejściu z parafii w 2011 roku ks. Waldemara Nowaczyka do posługi duchowej w polskiej Wspólnocie w Mödling wraca w dziesiątym roku jej istnienia ks. Marian Garwol, który w 2001 roku był jej jednym z zalożycieli.
 
Man kann sagen, dass die Geschichte manchmal im Kreis läuft. Als P. Waldemar Nowaczyk im Jahr 2011 unsere Pfarre verließ, kam im zehnten Jahr des Bestehens der polnischen Gemeinde P. Marian Garwol wieder zurück, der im Jahr 2001 einer ihrer Gründer war.
Po odejsciu ks. Mariana Garwola z Polskiej Wspólnoty w Mödling w 2015 roku posługe duchową objął ks. Marek Zaborowski. Nach dem Ausscheiden von P. Marian Garwol im Jahr 2015 aus der polnischen Gemeinde übernimmt P. Marek Zaborowski die geistliche Führung der polnischen Gemeinde in Mödling.
Od ponad czternastu lat spotyka się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie w Spitalkirche kilkudziesięciu polskich chrześcijan. Często gościmy na naszych spotkaniach również austriackich katolików, którzy wspólnie z nami modlą się. Seit mehr als vierzehn Jahren treffen sich einige Dutzend polnischer Christen in der Spitalkirche zum gemeinsamen Gebet. Wir freuen uns besonders über regelmäßig kommende österreichische Mitchristen, die mit uns gemeinsam beten.
Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Polnische Christen in der Spitalkirche

 
Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Beim Weltgebetstag 2005 wurden alle nach polnischer Tradition mit Brot und Salz begrüßt
Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Die polnischen Mitchristen bei der Fronleichnamsprozession 2009
 
W międzyczasie zadania Polskiej Wspólnoty w Mödling uległy rozszerzeniu. Wspólnie z Parafią Św. Othmara organizujemy festyny parafialne. Polska Wspólnota w Mödling organizowała koncerty polskich pieśni pasyjnych w okresie wielkopostnym oraz koncert polskich kolęd w okresie Bożego Narodzenia. Dzięki przekazanej Wspólnocie dyspozycji części strony internetowej parafii Św. Othmara informujemy o ważnych wydarzeniach we Wspólnocie Polskiej oraz w świecie Polonii w Austrii. Inzwischen haben sich die Aufgaben der polnischen Gemeinde erweitert. Die polnische Gruppe nimmt an gemeinsamen Vorhaben und Festen mit der Pfarrgemeinde St. Othmar in Mödling teil. Die polnische Gemeinde organisiert kulturelle Veranstaltungen, wie zum Beispiel Passionslieder- und Weihnachts-liederkonzert in der Gemeinde Mödling. Über die von der St. Othmar Kirche zur Verfügung gestellte Internetseite berichtet die polnische Gemeinde über aktuelle polnische Aktivitäten in Mödling und über Veranstaltungen polnischer Organisationen in Wien und Österreich.
 
Od 2012 roku Wspólnota Polska uczestniczy aktywnie w Adveniacie parafialnym przy kościele Św. Othmara w Mödling. Na polskim stoisku, serwowane są tradycyjne polskie specjały kulinarne takie jak pierogi z kapustą, mięsem i oczywiście „ruskie”, gołąbki, bigos, barszcz czerwony i biały oraz polskie ciasta . Wszystkie smakołyki budzą uznanie oraz cieszą się dużym zainteresowaniem wśród licznych gości Adveniatu. W trakcie rozmów z gośćmi polskiego stoiska informujemy o działalności polskiej Wspólnoty. Udział Polskiej Wspólnoty w Adveniacie wszedł do stałego kalendarza imprez Polskiej Wspólnoty w Mödling. Seit dem Jahr 2012 nimmt die polnische Gemeinde am Pfarr-Adveniat teil. In der polnischen Hütte werden polnische kulinarische Leckereien serviert. Polnische „pierogi“ (Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen), „gołąbki“ (Krautrouladen), „Bigos“ (Krauteintopf mit Steinpilzen und Fleisch), „barszcz czerwony“ (rote Rübensuppe) sowie „barszcz biały“ (saure Mehlsuppe) haben nicht nur sehr gut geschmeckt, sondern auch Begeisterung bei zahlreichen Besuchern geweckt. Bei Gesprächen mit Gästen der polnischen Hütte haben wir über Tätigkeiten der polnischen Gemeinde in Mödling informiert. Die Teilnahme der polnischen Gemeinde an Adveniat ist bereits ein fixer Termin im Veranstaltungs-kalender der polnischen Gemeinde in Mödling.
Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Adveniat 2014 Eröffnung
Polska Wspólnota w Parafii St. Othmar
Adveniat 2015, unsere Damen in polnischer Tracht.

Polska Wspólnota stanowi jest jedną z czterech podstawowach grup Parafii St. Othmar: Wspólnota St. Othmar, Wspólnota St. Michael, Wspólnota Spitalkirche, Polska Wspólnota. Strukturę tą najlepiej obrazuje symboliczny kwiat Parafii St. Othmar.

Die polnische Gemeinde stellt eine der vier Hauptgruppen der Pfarre St. Othmar dar neben der Gemeinde St. Othmar, der Gemeinde St. Michael sowie der Gemeinde Spitalkirche. Die Struktur der Pfarre lässt sich am besten durch das Leitbild der Pfarre, eine Blume, veranschaulichen.

Leitbild der Pfarre St. Othmar
Leitbild der Pfarre St. Othmar
Die Fahne der polnischen Gemeinde
Die Fahne der polnischen Gemeinde
   
Aktualnie msze Świętą w języku polskim celebruje Ksiądz Marek Zaborowski. Aktuell wird die Messe in polnische Sprache durch P. Marek Zaborowski zelebriert.
Dla zainteresowanych podajemy, że Msze Św. w języku polskim odbywają się raz w miesiącu w Spitalkirche in Mödling,
Brühlerstraße 1.
Wir informieren alle, die an unseren Heiligen Messen Interesse haben, dass diese einmal im Monat am Sonntag in der Spitalkirche in Mödling, Brühlerstraße 1 stattfinden.
Aktualne terminy znajduja sie pod adresem

Aktuelle Terminne sind hier nachzulesen

powrót do góry - nach oben

Władysław Wichrowski mgr inż.
wichrowski@kabsi.at


aktualisiert am 2019-04-17
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at